Raporto - leerling rapportage

Raporto is ontwikkeld voor vrijescholen in het basisonderwijs. De software ondersteunt het zogenaamde getuigschrift proces. Jaarlijks (sommige scholen vaker) rapporteren scholen over de voortgang van leerlingen naar ouders in de vorm van een getuigschrift.

Vaak wordt dit gedaan door klassenleerkrachten die de getuigschriften samenstellen uit e-mails en documenten van collega’s en zo tot één Word-document per leerling komen. Dit proces is erg omslachtig, tijdrovend en foutgevoelig.

De software faciliteert het invoeren van de rapportages en bouwt zo per leerling een getuigschrift. Naast teksten ondersteunt de software ook andere beoordelingsvormen. Het systeem is hiermee leidend aan het beoordelingssysteem van de school.

Vraag een vrijblijvende demonstratie en offerte aan