Privacyverklaring

Versie: 24-04-2022

Je privacy is voor Markei.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Markei.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Markei.nl.

Contactformulieren

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en naam. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Algemeen

Van al onze klanten en de contactpersonen die we per klant definiëren houden we de NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen bij. Deze hebben we nodig om contracten af te kunnen sluiten, facturen te kunnen versturen en contact met je op te kunnen nemen.

We verwijderen deze informatie binnen 6 maanden nadat je geen klant meer bij ons bent. Sommige gegevens moeten we langer bewaren volgens de wet, bijvoorbeeld sommige facturatiegegevens, we hanteren dan de wettelijke termijn.

Serviceberichten

Aan onze klanten sturen wij soms serviceberichten, meestal per e-mail maar soms ook per sms of op een andere manier. Om deze servicemails te versturen slaan wij naam, e-mailadres en telefoonnummer op van contactpersonen van onze klanten.

Voor serviceberichten kun je je niet afmelden. Wel kun je een andere contactpersoon binnen je organisatie aanwijzen. Serviceberichten hebben betrekking op de producten & diensten die wij je leveren. Bijvoorbeeld over onderhoud en updates of aanpassing van voorwaarden. Ze bevatten soms ook tips en advies. Serviceberichten hebben geen commercieel oogmerk.

De gegevens voor het versturen van serviceberichten verwijderen we weer nadat je klantrelatie bij ons is gestopt.

Nieuwsbrief

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je kunt je afmelding ook per e-mail doorgeven.

Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail en per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Matomo op onze websites

Op onze website maken we gebruik van Matomo voor het meten van bezoekgedrag. We slaan o.a. je IP-adres en apparaat/browser-informatie op. We houden bij welke pagina's je bezoekt en waar je vandaan kwam (zoekmachine, andere website, campagne).

Je IP-adres anonimiseren we direct zodat je niet meer voor ons herleidbaar bent. Na een jaar aggregeren we de gegevens verder zodat elke vorm van koppeling verdwijnt. We bewaren deze geaggregeerde gegevens op dit moment onbeperkt. We slaan je data alleen op in de EU. De data wordt niet gedeeld met anderen.

Voor het bijhouden van je bezoekgedrag maken we gebruik van cookies. Meer over cookies kun je verderop lezen.

Matomo gehost door ons

Sommige applicaties en websites van onze klanten maken gebruik van de Matomo dienst die wij aanbieden. Deze klanten hebben hiervoor een overeenkomst met ons afgesloten. Vaak doen zij dit in plaats van of naast diensten als Google Analytics.

Wat we bewaren en hoe we de gegevens bewaren is hetzelfde als voor onze eigen websites op de volgende twee zaken na:

We verwijderen de data binnen 6 maanden als de overeenkomst is gestopt

Naast de klant zelf analyseren wij ook de data in opdracht van de klant om zo advies uit te brengen over hoe de klant zijn website of applicatie kan verbeteren.

Gazeto

Neemt jouw organisatie Gazeto bij ons af dan slaan wij de volgende gegevens op om je toegang te geven tot het product: naam, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens. Voor Gazeto is een overeenkomst gesloten tussen ons en de klant.

Daarnaast slaan we natuurlijk ook alles op wat je aanmaakt binnen Gazeto. Als je iets verwijderd is het direct weg. Wij kijken binnen Gazeto alleen mee als je ons daar om vraagt voor ondersteuning of als we automatische meldingen krijgen over mogelijke problemen (monitoring).

We verwijderen alle gegevens binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gestopt. We slaan alle data alleen binnen de EU op.

Raporto

Neemt jouw organisatie Raporto bij ons af dan slaan wij de volgende gegevens op van de gebruikers van het product: naam, e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens. Voor Raporto is een overeenkomst gesloten tussen ons en de klant.

In Raporto wordt informatie verzameld over leerlingen door de gebruikers. Van leerlingen slaan we op: naam, LVS-id, klas en natuurlijk alle informatie die gebruikers over de leerling vermelden. Dit zijn beoordelingen (cijfers en toelichting) voor vakken.

Wij kijken binnen Raporto alleen mee als de klant dat aan ons vraagt voor ondersteuning of als we automatische meldingen krijgen over mogelijke problemen (monitoring). Daarnaast voeren we geautomatiseerd tellingen uit van het aantal leerlingen, rapportages en gebruikers t.b.v. facturatie en stabiliteit van de dienst.

We verwijderen alle gegevens binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gestopt. We slaan alle data alleen binnen de EU op.

Registrado

Registrado is een online inschrijfsysteem. Het wordt door onze klanten gebruikt om inschrijvingen en reserveringen van evenementen, workshops en activiteiten bij te houden. Voor Registrado is een overeenkomst gesloten tussen ons en de klant.

Onze klant bepaalt per formulier welke gegevens opgeslagen worden. Minimaal zijn dat de volgende gegevens: naam, e-mail, IP-adres, telefoonnummer.

Wij kijken binnen Registrado alleen mee als de klant dat aan ons vraagt voor ondersteuning of als we automatische meldingen krijgen over mogelijke problemen (monitoring). Daarnaast voeren we geautomatiseerd tellingen uit van het aantal inschrijvingen t.b.v. facturatie en stabiliteit van de dienst.

We verwijderen alle gegevens binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gestopt. We slaan alle data alleen binnen de EU op.

Posto

Posto is een communicatiesysteem. Het wordt door klanten gebruikt om te communiceren met hun relaties. Klanten sluiten daarvoor een overeenkomst met ons af.

Van gebruikers in Posto houden wij bij: naam, e-mailadres, rollen/functie, telefoonnummer, inloggegevens.

Van ontvangers in Posto houden wij bij: naam, aanhef/geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, tags en de vrije velden die door de klant bepaald worden.

We kijken binnen Posto alleen mee als de klant dat aan ons vraagt voor bijvoorbeeld ondersteuning of als we automatische meldingen krijgen over mogelijke problemen (monitoring). Daarnaast voeren we geautomatiseerd tellingen uit van het aantal ontvangers en verstuurde berichten t.b.v. facturatie en stabiliteit van de dienst.

Sistemo en ICT op afroep

Voor klanten die gebruik maken van Sistemo of onze ICT op afroep, beheer en ondersteuningsdiensten afnemen slaan we van gebruikers de naam, e-mailadres, rollen/functie, telefoonnummer en soms inloggegevens op. Daarnaast komen we natuurlijk tijdens het werk in aanraking met alle mogelijke informatie op de systemen. Bijvoorbeeld als een gebruiker een bepaald bestand niet kan openen of we een melding van een virusscanner krijgen over een verdacht bestand.

Gegevens die bij ons opgeslagen staan verwijderen we binnen 3 maanden nadat het contract is opgezegd.

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, IP-adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Identeco

Via Identeco kan op een veilige manier aangemeld worden op onze diensten en applicaties van onze klanten. Het aanmelden gebeurd via een de authenticatie partner van je organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld Microsoft of Google. Je organisatie heeft inzicht in het aanmeldgedrag.

Van gebruikers van Identeco houden we bij: e-mailadres, gebruikersnaam, naam, organisatie, aanmeldgedrag.

Telefonie, 3CX cloud centrale, managed VoIP/telefonie, mobieldataverkeer

Via onze telefoniediensten kun je bellen en gebeld worden. Via de 3CX centrale kun je ook chatten en videobellen.

Van gebruikers houden wij bij: telefoonnummer, belgedrag, met wie er wordt gebeld, naam, organisatie, beveiligingsgegevens, dataverbruikgedrag.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor het online houden van onze diensten maken wij gebruik van verschillende toeleveranciers. Met deze leveranciers hebben wij overeenkomsten gesloten. Onderdeel van deze overeenkomsten is o.a. geheimhouding, wie de eigenaar is van de gegevens en wat zij met deze gegevens mogen doen.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Bijna al onze diensten gebruiken cookies. Bijna al onze cookies zijn functioneel en bijvoorbeeld nodig om in te kunnen loggen of bepaalde voorkeuren te bewaren. Alleen voor Matomo gebruiken we cookies om te kunnen zien of je al eerder op een site bent geweest.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige diensten werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Als je vraag of verzoek gaat over een dienst die wij aan een klant leveren dan sturen wij je vraag of verzoek door naar onze klant. In de overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten hebben we dat bepaalt. De klant beantwoordt je vraag of voert het verzoek uit. Mocht dat nodig zijn dan zullen zij ons inschakelen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Markei.nl
Kruisplein 638
3012 CC Rotterdam
info@markei.nl
0887471000